Deze maand

CORONA- tijd voorbij? Vergeet het maar

We zitten nu al ruim 4 maanden in “Corona-tijd” hetgeen allerlei beperkingen met zich meebrengt. Met ingang van 1 juli zijn veel beperkingen ingetrokken en lijkt het de goede kant op te gaan.
Maar toch…ook in de kerk zijn er nog beperkingen waarmee we op een goede manier moeten omgaan.
Een belangrijk aspect waarvoor nog geen goede oplossing is, is de zang in de kerk. Het dameskoor. De dames staan te popelen om te beginnen maar er zijn nog teveel beperkingen voor hun. Het zal dus nog wel tot na augustus duren voordat we weer kunnen genieten van hun zang.
Een ander aspect van de Corona-tijd is dat we bijna onopgemerkt een nieuwe deken in dekenaat Sittard hebben. Deken Wilbert van Rens is zonder behoorlijk afscheid vertrokken en de nieuwe deken, Rob Merkx, is in alle stilte met zijn werk in Sittard begonnen. Deken Merkx heeft zowat alle taken van deken van Rens over genomen en dat zijn er nogal wat. Naast pastoor/deken van de binnenstad ook pastoor voor Baandert, Sanderbout, Limbrichterveld en Overhoven.
Rector van de basiliek en de Gemmakapel en administrator van onze eigen parochie Broeksittard.
In een later stadium zal er de gelegenheid gevonden worden om nader kennis te maken met de nieuwe deken en administrator (=plaatsvervangend pastoor)

Maar we heten hem alvast hartelijk welkom

 

De sacramentsprocessie 2020

Door de huidige omstandigheden werd het een heel andere sacramentsprocessie dan andere jaren. Zonder schutterij, fanfare en zangkoor. En voor het allerheiligste geen Baldakijn.
Maar het kerkbestuur is toch van mening dat we kunnen terugkijken op een mooi verzorgde en waardige processie.

Zij danken dan ook iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt. De kortere route die gevolgd werd is ook goed bevallen en het idee is ontstaan of het mogelijk is de oude processieroute in 2 delen op te delen, te weten:
Eén jaar in de dorpskern (In de Camp, Aan het broek, Kruisstraat, Dorpstraat en terug naar de kerk, met daarbij rustaltaren langs Aan het broek 49 en in de Dorpstraat nr. 35
Het volgende jaar de route die we ook dit jaar liepen: Vanuit de kerk via Weidom, Achter Spitsbergen naar het kapelletje en dan via de Kerkstraat terug naar de kerk. Ook hier 2 rustaltaren. 1e bij het kerkhof en 2e bij het kapelletje.
Dit zijn voorstellen vanuit het kerkbestuur!
Dus nog niets definitief.