Deze maand

OKTOBER = ROZENKRANSMAAND / MARIAMAAND

 

Jaarlijks op 7 oktober viert de Rooms-katholieke Kerk de Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans.
Daaromheen is de hele maand oktober uitgegroeid tot Rozenkransmaand. Vroeger werd de rozenkrans veel gezamenlijk in de gezinnen gebeden. Tegenwoordig wordt hij veel gebeden tijdens bedevaarten, in kleine groepen in de parochie en bij mensen thuis, of gewoon individueel. Veel katholieken dragen de rozenkrans nog altijd bij zich.In onze parochie wordt op donderdag om 19.00 uur de rozenkrans gebeden in de kapel.U bent er welkom.

Let op: In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat de klok om Wij gaan naar de wintertijd, dat wil zeggen dat de klok een uur terug gaat. Een uur langer slapen! .

In de volgende kerkklok gaan we u informeren over Allerheiligen en Allerzielen. Wij willen er u echter nu al op wijzen dat er ook dit jaar geen Allerzielen lof zal zijn.
De overledenen van het afgelopen jaar herdenken we in de H. Mis om 10.00 uur op 1 november. Aansluitend gaan we dan in processie naar ons kerkhof waar de grafzegening plaatsvindt.

OVERLEDEN
Dinsdag 8 september vond in onze kerk de uitvaart plaats van Murad Muradian. Het was een uitvaart volgens de Byzantijnse Rite.
Murad woonde Ranonkelstraat 13 . Hij werd begraven op het kerkhof aan de Wehrderweg.
Murad moge rusten in de vrede van de Heer.

Geschonken door:

In de boekwerken die over Broeksittard verschenen zijn is, uiteraard,
ook aandacht voor de parochie en het kerkgebouw. Daarbij wordt o.a. vermeld wie of wat de schenkers zijn van allerlei zaken zoals ramen, kruiswegstaties end. meer.
Onlangs zijn we er achter gekomen dat het tabernakel geschonken werd door de familie Schrooten-Frohe.
Het vermelden zeker waard…

 

 

Gelukkig de vredestichters. Onze dit motto uit de Bergrede van Matheus voert Missio (de pauselijke missiewerken) dit jaar actie.
Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West Afrika stemmen van hoop laten horen.
Missiezondag, 18 oktober, is vooral het feest van solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Dit wordt concreet in de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van katholieken maakt.
Wilt u het werk van MISSIO steunen?
Geef dan uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio

Meer informatie over de campagne van Missio kunt u vinden op hun website: www.missio.nl