Deze maand

A L L E R Z I E L E N

 

De overledenen sinds Allerzielen 2019

Lies Eijkenboom–Schaefer Lienaerstraat 159 Geleen 83 jaar
Tifannie Eleveld, Vroenhof 86,Valkenburg 27 jaar
Bert Schmeitz   Merovingenstraat 20  78 jaar
Harrie Jessen Dorpstraat 45    59 jaar 
Johan Wetzels R. de Berenbroukstr.16 68 jaar
Arie Hochstenbach Kruisstraat 7 92 jaar
Willem Florack Tuddernderweg 205 95 jaar
Jeanne Tummers-Roberts   voorheen Kerkstraat 78 100 jaar
Agnes Scheffers-Niën Aan het broek 2 75 jaar
Michel Hermans De Wieër 8 88 jaar
Tjeu Wilms voorheen Aan het broek 25 89 jaar
Käthe Schurkens-Tholen Weidom 8  86 jaar
Karel Ververs  Breughelstraat 36 86 jaar
Truus Jetten-Houben Achter de kerk 9  72 jaar
Mia Heijnen Achter de kerk 16 91 jaar
Rosali Laudy-Loop voorheen Corbeijstr 51 91 jaar
Murad Muradian Ranonkelstraat 13 66 jaar
Linnie Quix-Beulen voorheen Aan ‘t broek 18 81 jaar