Deze maand

Bij het nieuwe jaar…..

Bij het nieuwe jaar…..
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? We weten het niet maar we hopen er het beste van. Voor de kerkklok gaan we voort zoals gewoon in de jaren na het vertrek van pastoor Vergouwen. Dat is inmiddels alweer 3 jaren geleden. Ja, de tijd gaat vlug.
Voor we aan het nieuwe jaar beginnen willen we toch even terugkijken op de afgelopen maand december
Met name de bouw van de kerststal, het kerstconcert op 15 december en de vieringen in de kerk met kerstmis.
Vooruit kijkend komt er het 3 koningenfeest aan en later in de maand vinden de wereldjongerendagen plaats in het Midden-Amerikaanse land Panama.
Kijken we eerst eens naar de kerststal. Ik kan me niet herinneren dat de kerststal ergens anders stond dan in de rechter uitbouw.
De bouwers wilden eens wat anders en in overleg werd de kerststal op de verhoging vóór het Mariabeeld te opgebouwd.

 

 

Lei, Pierre, Wim, Joep en Winand en de kapelaan realiseerden dit en als uzelf niet in de kerk bent geweest kan u op bijgaande foto zien dat het een mooi geheel werd. Dan is de kerststal vanuit de kerk te zien…
We hebben alleen maar positieve reacties ontvangen.

Voor het “decemberconcert” welk de fanfare op 15 december in onze kerk organiseerde werd de kerk stemmig ingericht. Speciale lichteffecten maar ook de mooie kerststal zorgden voor een stemmige sfeer.

 

De publieke belangstelling had iets meer mogen zijn maar voor hen die erbij waren werd het een bijzondere ervaring. De bijdrage van de Sopraan Madelon Hermanns en de twee doedelzak spelers maakten van het geheel iets bijzonders. Wie weet, volgend jaar weer!!!

 

De Wereldjongerendagen (WJD) van 22 tot 26 januari in Panama.

Paus Franciscus koos voor de komende wereldjongerendagen het thema: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw woord’ . Deze woorden worden uitgesproken door de Heilige maagd Maria, de moeder van Jezus, negen maanden voor zijn geboorte.
We vinden de tekst in het evangelie van Lucas (hoofdstuk 1, vers 38), nadat de engel Gabriel de blijde boodschap van de komst van Jezus aankondigde.
Paus Franciscus noemt Maria een voorbeeld, een rolmodel voor jongeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld leren van haar gehoorzaamheid aan God. Maria luistert aandachtig naar wat God wil, denkt na over wat ze niet begrijpt, vraagt wat ze niet weet. Vervolgens geeft ze zich zonder reserve over aan Gods wil.

Drie Koningen 
(Balthasar, Melchior & Caspar)

‘Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, onder koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn hier om hem te huldigen”.’
Aldus Mattheus in het tweede hoofdstuk van zijn evangelie. We horen verder hoe Herodes verschrikt bij dit bericht en hoe zijn raadsleden op grond van de oude profeten weten te vertellen dat de
nieuwe koning in Bethlehem geboren moet zijn, en hoe de wijzen het kind hulde brengen en geschenken aanbieden: wierook, goud en mirre. Tenslotte wordt hun geopenbaard dat Herodes het kind zoekt te doden. Met het gevolg, dat ze niet meer bij hem langs gaan, maar via een omweg terugkeren naar huis.
In de liturgie wordt dit feest genoemd de Openbaring des Heren (aan de – niet-joodse volkeren; in het Grieks Theofanie); De volksmond spreekt over het feest van Drie Koningen
De wijzen worden drie koningen en krijgen namen. In het volksgeloof veranderden de wijzen al gauw in koningen.
Mattheus noemt in zijn evangelie hun aantal niet, maar al gauw werden het er drie op grond van de drie geschenken: goud, wierook en mirre. Goud, zoals past voor een koning; wierook om aan te duiden dat het kind goddelijke eer toekwam, en mirre als toespeling op zijn dood: immers mirre was een balsem waarmee doden werden afgelegd.Het verhaal van de drie koningen bracht tot uitdrukking dat alle volkeren Jezus goddelijke hulde brengen. Dat werd in de legenden nog meer uitgewerkt. De drie koningen kregen namen: in het Grieks: Apellius, Amerius en Damascus; in het Hebreeuws: Galgalat, Malgalat en Sarathin; maar ze zijn het meest beroemd geworden onder hun verlatijnste Perzische namen: Caspar, Melchior en Balthasar. Ze zouden resp. 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren. Zo werd duidelijk dat in deze drie werkelijk heel de mensheid Jezus goddelijke hulde bracht. Vandaar ook dat één van de drie, Caspar, een zwarte huidskleur kreeg in de verhalen