Deze maand


Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor

Actie Kerkbalans 2020.

Ook onze parochie moet, als onderdeel van het parochie-cluster Sittard, onze financiële zaken zelf regelen. Een grote kostenpost daarbij zijn de salarissen. Ook priesters kunnen niet van de wind leven. Naast het nijpende priester tekort in ons bisdom komen ook nog eens de salariskosten. Het bisdom heeft onlangs 19 medewerkers moeten ontslaan en ook op de huisvesting van het overige personeel, inclusief de bisschop, wordt flink bezuinigd.
En ook in het parochie-cluster van Sittard wordt bezuinigd op de salariskosten.
Zoals u wellicht weet is kapelaan Peters daarvan het “slachtoffer”.
Hoewel we in Broeksittard niet mogen klagen over de bijdrage van de vaste kerkgangers zijn er gewoon te weinig deelnemers. Om mensen over te halen om ook een geldelijke bijdrage te leveren is de actie kerkbalans.

Wel geld voor de restauratie van de toren van de Grote kerk

De toren vóór de brand van 1856

Onlangs kon u in de krant lezen dat binnenkort gestart wordt met de restauratie van de toren van de Petruskerk van de binnenstad.
Een restauratie die dringend noodzakelijk is om dit markante gebouw voor de toekomst te behouden
Gelukkig hoeft de parochie daar zelf relatief slechts een klein gedeelte zelf van te betalen. De kerk is een rijksmo-nument en het Rijksmonumentenfonds draagt de helft van de kosten terwijl ook provincie en gemeente een flinke bijdrage (moeten) doen.
De toren zoals hij er nu uitziet

Drie Koningen.

Vorig jaar schreef ik over de drie koningen dat het helemaal geen koningen waren maar wijze mannen die uit het Oosten kwamen. In het evangelie staat ook nergens dat het er 3 waren. Het getal 3 komt waarschijnlijk omdat ze 3 kostbare gaven bij zich hadden; Goud, Wierook en Mirre en de namen van deze wijze mannen staan ook nergens vermeld.
Maar dat is ook allemaal maar bijzaak door mensen bedacht.

Waar het werkelijk om gaat is dat het om “de openbaring van de Heer” gaat, zoals het feest ook officieel heet. Nadat eerst aan de herders de geboorte van Jezus was geopenbaard kwamen de wijzen als vertegenwoordigers van de hele mensheid. De geboorte van Jezus was een goede tijding niet alleen voor de Joodse maar voor alle mensen in wie God welbehagen heeft..

De viering van 3 koningen in ‘lang vervlogen tijden’.