Deze maand

Maart start met de 3 dolle dagen, carnaval dus, en eindigt met halfvasten, als in Sittard het traditionele krombrood rapen op de Kollenberg plaatsvindt. Wij denken dan aan het evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging. 6 broden en 2 vissen zijn genoeg om duizenden mensen te verzadigen .

Terwijl op 3, 4 en 5 maart carnaval gevierd wordt, komt in de eucharistie het evangelie van Lucas over de doorn in andermans oog en de balk in het eigen oog ter sprake. Ook zegt hij dat je de boom kent aan zijn vruchten. Zo ook herken je de mens aan de vruchten die hij voortbrengt en waar het hart van vol is loopt de mond van over.

6 maart is dan Aswoensdag: Gedenk, mens, dat ge stof bent, en tot stof zult wederkeren.

Met halfvasten, 31 maart is dit jaar niet de wonderbare broodver-menigvuldiging aan de orde maar het verhaal van evangelist Lucas over de verloren zoon. Een feestmaal wordt aangericht en het vetste kalf wordt geslacht voor de zoon die zijn erfdeel allang verbrast heeft en nu met hangende pootjes terugkomt. De andere zoon is een beetje verontwaardigd. Kijk eens wat er voor die ‘verkwister’ wordt gedaan, terwijl ik, die u al die jaren trouw gediend heeft, nog nooit een bokje kreeg om met mijn vrienden feest te vieren. Wat oneerlijk!
Maar de maatstaven van God zijn anders dan die van mensen

3 integrerende teksten de komende maand. Het overdenken waard.

Maar vóór we aan het ‘serieuzere’ deel van het parochieblad, sorry; de kerkklok, beginnen willen wij u graag voorstellen aan prinses Daniëlla I, van CV De Mechelkes die dit jaar haar scepter over de “Hane en Pölkes” van ’t Haneriek zal zwaaien.

Wij wensen haar en alle andere carnaval vierders drie (of meerdere) plezierige dagen waar ze nog lang met een goed gevoel aan kunnen terugdenken.

Alaaf Broukzittert….

 

 

 

DOOP – TROUW – OVERLIJDEN

Donderdag 7 februari overleed Werner Zwakhalen, Bachstraat 32, in de leeftijd van 83 jaar.
Dinsdag 12 februari vond zijn uitvaart plaats vanuit onze kerk.

Zaterdag 16 februari overleed Hendrik Metzen, Dalstraat 20 te Limbricht, in de leeftijd van 61 jaar.
Zijn uitvaart vond plaats op woensdag 20 februari vanuit onze kerk.

Zaterdag 16 februari overleed Toos Wilms-Schmeitz, Dorpstraat 55a in de leeftijd van 78 jaar.
Haar crematieplechtigheid vond plaats op donderdag 21 februari in het Crematorium te Geleen.

Mogen Werner, Hendrik en Toos rusten in de vrede van de Heer.