Deze maand

VASTENTIJD
Je hoort het de laatste jaren steeds vaker; “De mensen doen weer aan Vasten”.
Wat is vasten en waarom doen we dat?
Volgens het woordenboek is vasten een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

  • een betere omgang met jezelf;
  • een betere omgang met medemensen;        
  • een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
  • een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.

 

VASTENACTIE
Al sinds 1961 voert VASTEBACTIE campagne voor projecten in ontwikkelingslanden. De vastentijd is een periode van bezinning en solidariteit met anderen. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. Vasten betekent ‘even minderen voor een ander’. Het idee is te geven wat je bespaart door te vasten (of wat je kunt missen) om het leven van anderen ver weg te verbeteren.

Ook onze parochie doet mee aan de Vastenactie. Dit jaar is het thema “Werken aan je toekomst”.

Onderstaand vindt u een korte beschrijving van ons project. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.kerkbroeksittard.nl onder de knop ’Actueel’ en/of de folders achter in de kerk.

 

Ons project Vastenactie 2020: Werken aan je toekomst
Het is niet alleen belangrijk dat kinderen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren.

Dat vergroot de kans op werk waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het soms maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er vaak niet in, terwijl je daar de kans krijgt een vak te leren waarmee je een redelijk inkomen kunt verdienen. Vastenactie wil zorgen dat jongeren (en volwassenen) naar school kunnen om een vak te leren zoals kleermaker, bakker bijenhouder (imker), mandenvlechter en zo meer. Dat helpt echt…

Vele mensen in b.v. Mbala in Zambia verdienen hooguit € 100 per jaar oftewel € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze tussen de € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen een igen bestaan opbouwen. Met uw gift aan de Vastenactie kunnen we er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!  

 

Huispaaskaarsen 2020

Model   Lengte  Diameter  Prijs 
 I  200 mm  60 mm  € 12,50
 II  250 mm  60 mm  € 14,00
 III  300 mm  70 mm  € 19,00

Huispaaskaarsen te bestellen t/m 18 maart (is uiterste besteldatum)

.

 OVERLEDEN
Maandag 3 februari overleed Agnes Scheffers-Niën, Aan het broek 2 Agnes werd 75 jaar.
Donderdag 6 februari was haar uitvaart vanuit onze parochiekerk.
Moge Agnes rusten in de Vrede van de Heer

Ons is gevraagd om onderstaand artikeltje op te nemen in de kerkklok. 
In een volgende kerkklok willen we u meer vertellen over deze organisatie:
Voor een stichting, (hulp aan daklozen, jong moeders en ouderen) in Polen, zijn we op zoek naar bruikbare kleding, schoenen en huis-houdelijke artikelen. Mocht u iets willen doneren, neem dan a.u.b. contact met ons op via:

Telefoonnr. 046-4584330 of e-mail: crilon79@hotmail.com

Alvast bedankt voor Uw hulp.