Deze maand

De Advent en kerstmis.

1e Advent: 1e zondag van het kerkelijk jaar en 1e zondag van het kerkelijk jaar A.
4 adventszondagen, 4 weken voorbereiding op kerstmis. Tijd van bezinning maar ook tijd van vreugde voor het grote gebeuren dat met kerstmis gevierd wordt; de geboorte van Jezus, zoon van Adam maar ook zoon van God. Hij bracht verlossing van schulden sloot een nieuw verbond tussen God en de mensen. Zijn leven en boodschap staan beschreven in de bijbel en dan met name in de 4 evangeliën. Wekelijks wordt een stukje uit het evangelie in de kerk voorgelezen. Om alles te kunnen lezen zijn er ca 150 weken nodig. Daarom heeft men een cyclus van 3 jaren ingesteld zijnde: Kerkelijk jaar A, B en C.

Het kerkelijk jaar start op de 1e zondag van de advent en dit jaar start de cyclus weer vooraan met het jaar A.

Het eerste stukje evangelie welk gelezen wordt is uit het evangelie van Matheus en wel hoofdstuk 24 de verzen 37 tot 44.

Een vermaning: Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.”

Zalig kerstfeest en alvast een gelukkig nieuwjaar

OVERLEDEN

Woensdag 6 november overleed Tifannie Eleveld.
Tifannie kwam uit valkenburg en was cliënt van de stichting Pergamijn. Tifannie was 27 jaar.
Dinsdag 12 november vond haar uitvaart plaats vanuit onze parochiekerk.
Moge Tifannie rusten in de vrede van de Heer.

 

In november moesten we ook afscheid nemen van 2 markante Broeksittardenaren
9 november overleed Bert Schmeitz in de leeftijd van 78 jaar
22 november overleed Harrie Jessen in de leeftijd van 59 jaar.

We zullen hen missen.

 

Zingen voor mama Alice
Zondag 24 november werd de eucharistieviering van 10.00 uur opgeluisterd door het koor Vaals Vocaal. Het werd een bijzonder mooie opluistering. Voor de vaste gezangen brachten zij de Deutsche Messe, en ook het Ave Maria was prachtig.

De kerkdeur collecte die werd gehouden voor het door het koor gesteunde project van Mama Alice in Peru bracht de mooie som van € 207,- op.

 

ADVENTSGEDICHT

1
Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.

2
Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant
Advent, toe leven naar Kerstmis.

3
Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.

4
Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder