Deze maand

CORONA- tijd

Het duurt nu al een kleine drie maanden en we zijn er nog niet vanaf. Niet meer naar de kerk. Ook geen repetitie voor het zangkoor. We kunnen elkaar niet meer ontmoeten. Er gebeurden in die periode zowel blijde als ook droeve zaken. Van diverse mensen moesten wij afscheid nemen maar konden ons medeleven alleen schriftelijk laten weten. Maar ook bij blijde gebeurtenissen zoals bv de geboorte van ‘n kleinkind, verjaardagen, we volgden het op afstand. We mochten er niet bij zijn.
Maar er gloort licht aan de horizon. De maatregelen worden versoepeld. Vanaf 1 juni mogen er weer mensen bij de H. Mis aanwezig zijn. Voorlopig slechts 30 per H. Mis maar vanaf 1 juli mogen er dat weer 100 zijn. Wanneer het koor weer mag en kan repeteren en zingen in de kerk is nog onduidelijk.
Bisschop Harrie Smeets heeft bij gelegenheid van Hemelvaart een schrijven doen uitgaan waarin hij het standpunt van de bisschoppen verduidelijkt maar waarmee hij ook de gelovigen een hart onder de riem wil steken. We voegen dit schrijven toe bij deze kerkklok.
Hopelijk kunnen we elkaar dan binnenkort weer ontmoeten en begroeten, ook al is het dan op een afstand van 1,5 meter. Let wel; die maatregelen zijn er niet voor niets. Dus houdt u zich hieraan.
Blijf gezond.

OVERLEDEN:
Zaterdag 4 april overleed Michel Hermans. De Wieër 8.
Michel werd 88 jaar.

Zondag 5 april overleed Tjeu Wilms in ‘de lembourgh’, voorheen Aan het broek 25. Tjeu werd 89 jaar.

Dinsdag 12 mei overleed Käthe Schurkens-Tholen, Weidom 12.
Käthe werd 86 jaar.
Een vooravondviering op maandag 18 mei in onze kerk en dinsdag 19 mei crematie in Geleen.

Vrijdag 15 mei overleed Karel Ververs, P. Breughelstraat 36.
Karel werd 82 jaar.
Zijn uitvaart vond plaats op vrijdag 22 mei vanuit onze kerk.

Zaterdag 16 mei overleed Truus Jetten-Houben, Achter de kerk 9.
Truus werd 72 jaar.
Haar uitvaart vond plaats op zaterdag 23 mei vanuit onze parochiekerk.

Dat Michel, Tjeu, Käthe, Karel en Truus mogen rusten in de vrede van de Heer.

Benoemd:
E. Haesen, Kerkstraat 39, is door de bisschop benoemd als kerkmeester voor de periode van 4 jaar, ingaande 1 april 2020.

De opbrengst van de Vastenaktie bedroeg € 77,35, waarvoor onze dank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURATIE
De toren van onze grote kerk is door de jaren heen blootgesteld aan noodweer, blikseminslagen en storm, maar ook aan brand en verwoesting. De toren is met 83 meter de hoogste van Limburg.
De laatste grote restauratie dateert uit 1860. Ook in de tweede helft van de 20e eeuw vond er een restauratie en een uitbreiding van de kerk plaats. In 1985 werd de toren gerestaureerd en in 1988 werd een beiaard toegevoegd.
Het is nu weer de hoogste tijd voor restauratie van dit historische monument. O.a. het mergel- en metselwerk zijn er slecht aan toe en als er nu niets gebeurt zal het verval groter worden en niet meer te herstellen zijn. En dat kunnen we toch niet laten gebeuren!
Of je nu gelovig bent of niet, de toren is het waarmerk van Sittard en daar zijn we toch zeker trots op. Vele miljoenen worden gesubsidieerd door Stad, Provincie en Rijk maar zelf moeten we toch €325.000 bijdragen. En daar kunnen we allemaal een steentje aan bijdragen. U kan uw donatie kwijt op:
NL45 INGB 0007 0900 07
t.n.v. Parochie HH. Petrus en Michael, o.v.v. Toren