Deze maand

Advent – Kerstmis

Met de 1e zondag van de Advent begint het nieuwe kerkelijk jaar. Men zegt ook wel de Adventstijd zijn de donkere dagen voor kerstmis.
In de natuur is daar nog niets van te merken. Hoewel het toch wel een stuk kouder is heeft het nog steeds niet echt gevroren. Dat kan men constateren aan de bloemen die we met Allerzielen bij onze dierbaren op het kerkhof hebben geplaatst.
Ze zijn nog steeds in bloei en bieden een mooie aanblik.

 

Decemberconcert

Zaterdag 15 december verzorgt de fanfare een concert in kerstsfeer in onze parochiekerk. Het concert staat ook in het teken van het behoud van de kerk van Broeksittard. De entree is € 5,00 per persoon, dat is dan inclusief een consumptie voor de nazit in het gemeenschapshuis.
Als soliste zal Madelon Hermanns haar medewerking verlenen.

De adventkrans


Vier kaarsen voor de vier weken tot aan kerstmis

 

De kerststal van onze parochie

Maria en Joseph vonden een rustplaats in een stal want in de herbergen was geen plaats.
Het is daar waar het kind geboren werd.

 

DOPEN – TROUWEN – OVERLIJDEN

17 september overleed Gert Schmeitz-Ehlen.
Zij woonde jarenlang In de camp 62 maar nu tijdelijk Jan Steenstraat 178.
Gert werd 81 jaar.
Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 21 september vanuit onze kerk.

26 september overleed Chrit op de Kamp in de leeftijd van 88 jaar.
Chrit woonde in Hoogstaete maar als geboren en getogen Broeksittardenaar vond op maandag 1 oktober zijn uitvaart vanuit onze kerk plaats.

8 oktober overleed Bertha Jetten-Wijnands, In de Camp 16. Bertha werd 94 jaar.
Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 12 oktober vanuit onze parochiekerk.

Mogen Gert, Chrit en Bertha rusten in de vrede van de Heer

Graag willen we nog vermelden dat zondag 18 november Sam Honings, Saffierstraat 18 in onze kerk werd gedoopt.
Moge hij opgroeien in een Christelijke omgeving.