Intenties

Misintenties van Zondag 9 juni tot en met Dinsdag 2 juli 2019.

Zo. 18 aug. 10.00 uur   Dameskoor
 
 • Gestichte mis voor Lena Schrooten
Di. 20  aug. 19.00 uur  
 
 • Voor Lambert Caelers vanwege zijn verjaardag en voor overleden familieleden. 
Zo. 25 aug.  10.00 uur  
 
 • Voor de familie Tilke en Math Koenen
Di. 27 aug.  19.00 uur  
 
 • Nog geen intentie
 Zo. 1 sep.  9.00 uur  
 
 • Eucharistieviering in de parochiekerk

 

10.00 uur Bedevaartsmis in de basiliek.     Dameskoor

 •  Voor Zef  Wolffs en Maria Wolffs-Zelissen en zoon Guus
 • Gestichte mis voor Frits Schmeitz vanwege zijn verjaardag.
Di. 3 sept. 19.00 uur  
 
 • Jaardienst Sjeng Schmeitz
Zo. 8 sept. 10.00 uur  Dameskoor    
 
 • Jaardienst ouders Heijnen-Zinken en schoonzoons Louis Hennen en Winand Borghans
Di.10 sept 19.00 uur  
 
 • Gestichte mis voor Lena Schrooten.
Zo.15 sept 10.00 uur      Kermiszondag Dameskoor
 
 • Voor alle leden van schutterij St. Lambertus.
 • Gestichte mis voor zuster Christophila Schrooten.
 • Voor Lambert Roberts en Fien Donners en voor alle.
  overledenen van de familie Verjans-Roberts. 
Ma.16 sept  09.00 uur
 
 • Voor het laatst overleden lid van de schutterij; Mich Voots.
 • Gestichte mis voor Michel Smeets en zoon Ron
Di. 17 sept  09.00 uur
 
 • Voor alle overleden leden van schutterij Sint Lambertus.

 

Het oude, in de 50er jaren Verbrande, Lambertusbeeld

Het nieuwe beeldje welk nu in onze kerk staat

 

Vrijdag 6 september wordt de ziekencommunie thuis gebracht.

Misintenties voor de volgende kerkklok graag inleveren vóór dinsdag 8 september 2019.