Actueel

Vastenactie
2019

Zambia

Vakonderwijs in Landbouw- en Techniek school in Mpongwe
Van Os naar Tractor

Met parochies uit de dekenaten
Schinnen en Sittard

Vastenactie 2019 Zambia
De Vastenactie richt onze blik ook dit jaar op de school voor Landbouw en Techniek in Mpongwe in Zambia in Afrika. In 2017 is met uw ondersteuning de gehele elektriciteit aangelegd in de grote school voor Landbouw en Techniek in Mpongwe-Zambia. In 2018 is de opslagruimte verbouwd tot keuken en ingericht voor de studenten. Ook zijn er diverse leermiddelen aangeschaft waardoor o.a. de naaicursus met 17 leerlingen van start is kunnen gaan. Voor april 2019 hopen we alle leermiddelen te hebben aangeschaft en de kippenrennen te hebben gebouwd. Nu willen we vooral inzetten op de mechanisatie van de landbouw: Van Os naar Tractor.
De dekenaten Schinnen en Sittard ondersteunen in 2019 voor de laatste keer het project. We doen daarbij weer een beroep op u om mee te doen.

Vastenactie kiest partij voor de armste mensen.
Kiest voor eerlijk delen, voor hier wat minder en daar wat meer, onder het motto: “Samen maken we er meer van”.
Vastenactie ondersteunt initiatieven tégen armoede en vóór een betere leefomgeving
.

U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50 o.v.v. Van os naar tractor: mechanisatie in de landbouw. Projectnummer 401257 of via de vastenzakjes in de collectebussen in de kerk .

Dit jaar kunt u ook online uw bijdrage doneren. Ga naar:
https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/van-os-naar-tracto-mechanisatie-in-de-lanbouw-in-zambia

Meer info over de stichting vindt u op : www.mpongwe.nl

INVESTEER IN LANDBOUWONDERWIJS IN MPONGWE!

Namens de Interdekenale Werkgroep wens ik u veel succes bij de Vastenactie 2019.

Schinnen, februari 2019
Kapelaan Ben Gorissen

 

 

Vastenactie 2019: Van Os naar Tractor

Parochies van de dekenaten Schinnen en Sittard kiezen in 2019 tijdens de Vastenactie voor de derde en laatste keer voor een project van de stichting “Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst (GKMT)”, opgericht door Ton Korsten-Korenromp uit Jabeek

 

Met de Vastenactiegelden van 2017 is de gehele elektriciteit aangelegd in de grote school voor Landbouw en Techniek in Mpongwe, Zambia. Een geweldige klus.
Op dit moment worden de gelden van de opbrengsten van de Vastenactie 2018 besteed. Er is een keuken gebouwd en ingericht om de studenten van eten te voorzien en om te kunnen gebruiken voor de cursus Koken.

Er is een naaiatelier ingericht voor de cursus Ontwerpen, Knippen en Naaien en inmiddels draait de cursus al op volle toeren. De kippenrennen maken we in de loop van het voorjaar en andere leermiddelen schaffen we zo spoedig mogelijk aan.

In 2019 willen we het landbouwonderwijs en de landbouwmechanisatie een flinke impuls geven. Met het Vastenactieproject ’Van Os naar Tractor’ (aanschaf van een tractor met ploeg, eg, zaai- en maaimachine) hopen we niet alleen het niveau van het landbouwonderwijs te verhogen, maar ook veel kosten te besparen, omdat we nu zelf onze 9 ha landbouwgrond kunnen bewerken en geen dure machines meer hoeven te huren. Bovendien kunnen we nu zelf de tractor en toebehoren verhuren aan de boeren in de omgeving tegen aantrekkelijke prijzen. Ook bouwen we een afdak voor de machines. Totale kosten 44.000 euro.

 

 

U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van Vastenactie:

NL21 INGB 0000 0058 50 o.v.v. Van os naar tractor: mechanisatie in de landbouw. Projectnummer 401257 of via de vastenzakjes in de collectebussen in de kerk .

Dit jaar kunt u ook online uw bijdrage doneren. Ga naar:
https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/van-os-naar-tractor-mechanisatie-in-de-landbouw-in-zambia
Meer info over de stichting vindt u op : www.mpongwe.nl

Van Os naar Tractor: Mechanisatie in de landbouw!

We zijn de parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen ontzettend dankbaar dat zij de aanleg van elektriciteit mogelijk hebben gemaakt in de school voor Landbouw en Techniek in Mpongwe, Zambia in 2017. Met de opbrengsten van Vastenactie 2018 hebben we o.a. de keuken gebouwd en ingericht, naaimachines gekocht en een naaiatelier ingericht. Op dit moment worden de kippenrennen gemaakt en nog meer leermiddelen aangeschaft. Dit jaar investeren we in het landbouwonderwijs. Totale kosten ruim 44.000 euro.

Wat willen we met dit project bereiken en waarom doen we dit?
De belangrijkste bron van inkomsten in het Mpongwe district is de landbouw. 98% Van de bevolking in het district is boer. Er zijn enkele grote landbouwbedrijven, maar de meeste boerenbedrijven zijn erg klein en produceren uitsluitend voor de eigen familie. Het belangrijkste product is maïs.
Met het Vastenactieproject ’Van Os naar Tractor’ (aanschaf van een tractor met ploeg, eg, zaai- en maaimachine) hopen we niet alleen het niveau van het landbouwonderwijs te verhogen, maar ook veel kosten te besparen. We kunnen met de komst van de machines nu zelf onze 9 ha landbouwgrond bewerken en hoeven geen dure machines te huren. We kunnen de tractor met toebehoren zelfs verhuren aan de boeren in de omgeving tegen aantrekkelijke prijzen. In de module ‘landbouwmechanisatie’ leren de jongeren de mogelijkheden van de landbouwmachines kennen en toepassen, kunnen ze hun ‘tractorrijbewijs’ halen en leren ze hoe ze de machines moeten onderhouden. Dit alles verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt en biedt deze jongeren daarmee meer perspectief op betere leefomstandigheden.

U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van Vastenactie:
IBAN NLINGB 000 000 5850 o.v.v. Van Os naar Tractor: projectnummer 401257 of het vastenzakje deponeren in de collectebus in de kerk.

Dit jaar kunt u ook online doneren.
Ga naar: https://www.vastenactie/nl/nl/projecten/van-os-naar-tractor-mechanisatie-in-de-landbouw-in-zambia

 

 

Studenten van de landbouwopleiding klaar voor de praktijklessen

Samen maken we het verschil!

De vastentijd is van oudsher een periode van bezinning op leven en leefstijl. Een tijd om verschil te maken in het eigen leven én het leven van minder bedeelden. Want overal ter wereld leven mensen die het met zoveel minder moeten doen. In de waan van alledag staan we daar niet altijd bij stil. Maar juist in de vastentijd kunt u deze mensen steunen. De stichting ‘Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst’ steunt de lokale activiteiten van de mensen in het Mpongwe district in Zambia, concreet en kleinschalig. Wij vragen u hen daarbij te helpen.

Van Os naar Tractor: Mechanisatie in de landbouw in Zambia
Aanschaf van tractor met ploeg, eg, maai en zaaimachine:
Waarom?

  • Jongeren leren de landbouwmachines gebruiken en hoe ze die moeten onderhouden: Dit verhoogt de kans op een baan bij de grote boeren in de omgeving
  • Het is kostenbesparend: Eigen landbouwgrond van 9 ha kan nu zelf ontgonnen worden zonder dure machines te hoeven huren
  • En het is inkomstenverhogend door verhuur van de machines aan de boeren in de omgeving
  • En landbouwmechanisatie is onderdeel van de landbouwopleiding op de school

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van Vastenactie:
IBAN NL21 INGB 000 000 o.v.v. van os naar tractor: 401257 of door het Vastenzakje te deponeren in de collectebus in de kerk.

Dit jaar kunt u ook online doneren.
Ga naar: https://www.vastenactie.nl/nlprojecten/van-os-naar-tractor-mechanisatie-in-de-lanbouw-in-zambia

Meer info over de stichting vindt u op : www.mpongwe.nl

INVESTEER IN LANDBOUWONDERWIJS IN MPONGWE EN IN DE TOEKOMST VAN DE JONGEREN!