Contact

Broeksittard Kemperhof Europapark

Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte
Broeksittard – Kemperhof – Europapark
In de Camp 3, 6137 TE Sittard.
Tel. 046-4512497

Deken Rob Merkx is tevens pastoor van Broeksittard

Op de pastorie van Broeksittard woont kapelaan Harrie Peters

Adres In de Camp 3
Telefoon 046-4512497
b.g.g. in dringende gevallen: 046-4512275 (Deken)
Spreekuur Di t/m Vrij van 14.00 tot 15.00 uur. Voor opgave misintenties of het maken van een afspraak.

 

Penningmeester Rob Schepers
Bankrekening kerk NL 86 RABO 0147 6292 09
Gezinsbijdragen:  
Bankrekening: NL 52 INGB 0002 2577 29
ofwel: NL 89 RABO 0147 6294 46
Jaarrekening: jaarrekening

Bericht sturen naar kerkbestuur

Via:        In de Camp 3, 6137 TE Sittard

Of:         info@kerkbroeksittard.nl