ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN 2013

OVERLEDEN SINDS HET ALLERZIELENLOF 2012

Wij gedenken bijzonder, in 2012 overleden:

16 nov Mia Dieteren-Schrijen, voorheen Dorpstraat 23 87 jr.
27 dec Harry Wijnands, Dorpstraat 31 79 jr.

Wij gedenken bijzonder, in 2013 overleden:

3 feb priester Jean Rouwet voorheen Weidom 14 91 jr.
11 feb Jan van Es Clotildestraat 4 76 jr.
18 feb Lotte Onink voorheen In de Camp 58 80 jr.
18 feb Corrie Schrijen voorheen Achter Spitsbergen 40 90 jr.
11 mrt Math Wilms Odasingel 825 81 jr.
13 mrt Sjaak Godding Karolingenstraat 32 75 jr.
24 apr Paul Hodzelmans Beekstraat 24 54 jr.
2 mei Yudelkis Cuevas Fragoso In de Camp 29 43 jr.
21 mei Annie Kievits-Jakobs Achter Spitsbergen 44 91 jr.
13 juni Peter Philippen Hemelsley 197 67 jr.
28 juli Pater Jan Vink m.s.c. voorheen pastor zusters Plakstraat 85 jr
29 juli Pierre Thijssen voorheen Cornwallplein 10 83 jr.
13 aug Martin v.d. Velden voorheen kok bij onze zusters 65 jr.

Wij vieren Allerheiligen op vrijdag 1 november; en Allerzielen op zaterdag 2 november: op beide dagen om 19.00 uur in onze kerk.

Het Allerzielenlof vindt plaats op zondag 27 oktober a.s. om 15.00 uur.

We herdenken dan in onze kerk alle dierbare overledenen uit ons midden: familieleden en mede-parochianen, maar speciaal hen, die ons door de dood ontvielen sinds het Allerzielenhof 2012.

De familieleden van alle hierboven vermelde dierbare overledenen nodigen wij speciaal uit bij het herdenken in de kerk op zondag 27 oktober en aansluitend de korte Gebedsdienst en gravenzegen op onze Broeksittardse  Begraafplaats. Ook op de Hoogfeestdag van Allerheiligen om 19.00 uur bidden we voor alle dierbaren, in dit voorbije jaar overleden.

Heer, geef al onze overleden dierbaren de eeuwige rust. Moge Uw eeuwig Licht hen verlichten. Laat hen bij U rusten in vrede. Amen.

Pater W.M. Vergouwen m.s.c.

 

Heilig Doopsel

Zo 20 okt Walt van Veen,van Pallandtstraat13

Moge hij opgroeien in een goed christelijk gezin.

 

Help de Kinderen in Nood, in Tanzania. Missieactie in weekend 19 en 20 oktober a.s.

Zoals wel vaker wil ik inleiden met een kleine gebeurtenis uit mijn eigen leven. Vandaag had ik een vrije dag. Enerzijds een moment om lekker te luieren en niets te doen;  een filmpje kijken, wandelen, wat boodschappen doen. Anderzijds ook de  tijd om dingen te doen, die ik al had moeten doen; een plank ophangen, de kraan repareren of het gras maaien.

Ik koos ervoor om de dag nuttig te besteden en aan de slag te gaan. En per toeval belden mijn ouders mij op, wat ik vandaag ging doen. Dus heb ik hen dat uitgelegd. U raadt het al… Een kwartier later ging de bel. Pap had de boormachine bij zich en mam wilde maar al te graag aan de slag in de tuin. Wat fijn, dat ik zo op mijn familie kan rekenen.

Dat doet mij denken aan de Kleine Christelijke Gemeenschappen, in Tanzania. Met name de kinderen in de kleine dorpen staan daarbij dit jaar centraal op Wereld Missiedag 2013!

De opzet is eigenlijk heel eenvoudig. Ze denken klein: de kleine gemeenschappen. Ze bestaan uit 10 tot 15 gezinnen. Deze gezinnen komen bij elkaar en leren elkaar kennen. Zij bidden samen. Zij zorgen voor elkaar. Zij worden familie van elkaar. In een familie ken je elkaar. Elkaars vreugde en elkaars verdriet. En in een familie help je elkaar! Vaak doen zij dit zonder steun van buitenaf. Maar soms is juist hulp en steun van buitenaf wel nodig. Onze steun. Steun in de samenleving en steun op medisch gebied.

Steun in de samenleving komt bijvoorbeeld door hulp van priesters en missionarissen. Zij geven de mensen in deze Kleine Christelijke Gemeenschappen voorlichting en uitleg. Zij geven kennis en advies. Zo behoeden ze de jeugd voor criminaliteit, geweld en prostitutie.

Steun op medisch gebied is ook heel hard nodig. Jaarlijks worden er zo’n 70.000 kinderen besmet het HIV virus. Om deze kinderen een kans en een leven te geven zijn er medicijnen, steriele handschoenen en injectienaalden nodig.

De grootste ‘killer’ in Tanzania echter, is Malaria. Hieraan sterven jaarlijks zo’n 80.000 mensen; jong en oud. Een op de vijf kinderen in Afrika sterft aan  Malaria!!! Voor de bestrijding heeft men medicijnen, zuurstofflessen en geprepareerde klamboe-netten (tegen de muggen, die de ziekte verspreiden) nodig.

Velen van u zijn zelf ouder en hebben zelf kinderen. Velen van u zouden heel wat geven voor het leven en de toekomst van uw kind. Vaccinaties zijn voor ons heel normaal. Een prikje bij de dokter is zo gebeurd. De actie MISSIO vraagt u nu voor een kleine greep in uw beurs om dit doel te steunen.

Namens de Pastorale Werkgroep,

Etoile Haesen